Cabinetul individual de avocat Manolache Florentina se remarcă prin profesionalism, implicare activă și eficiență în soluționarea  problemelor dumneavoastră.

 Astfel, Cabinetul individual de avocat Manolache Forentina, asigură un serviciu complet de consultanță, asistență și reprezentare  juridică în  fața instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici precum și a instituțiilor/autorităților publice în vederea apărării și valorificării drepturilor dumneavoastră în cele mai diverse arii ale dreptului.

Beneficiind de o temeinică pregătire profesională, avocat Manolache Florentina, în urma studierii cazului prezentat, vă oferă și opinii juridice temeinic argumentate ținând cont de particularitățile identificate precum și de dispozițiile legale incidente.