În situația în care relațiile dintre părți sunt grav și iremediabil afectate, indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie, la solicitarea oricăruia din soți, instanța de judecată va pronunța divorțul.

După o discuție prealabilă, în funcție și de particularitățile situației prezentate, Cabinetul de avocat Manolache Florentina vă oferă asistență și reprezentare juridică de specialitate în fața instanțelor de judecată în vederea obținerii divorțului.

Servicii oferite:

  • consultanță juridică în cauzele de divorț cu sau fără minori;
  • redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor de divorț prin acord, din culpă comuna sau din culpă exclusivă;
  • cereri privind acordarea despăgubirilor/ obținerii unei prestații compensatorii în situația desfacerii căsătoriei din vina exclusivă a unuia din soți;
  • cereri referitoare la obligația de întreținere între foștii soți;
  • redactarea și susținerea tuturor cererilor accesorii divorțului privind stabilirea autorității părintești (exercitarea autorității părintești exclusiv de către un părinte/exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți), domiciliu minor, pensie de întreținere precum și stabilirea unui program de vizitare în vederea menținerii legăturilor personale cu minorul;
  • acțiuni privind luarea unor măsuri urgente și provizorii cu privire la minori (până la soluționarea pe fond a cauzei) pe calea Ordonanței președințiale;
  • acțiuni de partaj bunuri comune (constatarea calității de proprietar, stabilirea cotelor de contribuție etc.);
    actiuni privind tăgada paternității cu privire la copilul născut în timpul căsătoriei;
  • asistență și reprezentare juridică în fața executorilor judecătorești în vederea punerii în executare a hotărârilor obținute;

office@avocat-manolache.ro

Trimite e-mail! In cel mai scurt timp o sa raspundem

0741 599 283

Sună ! Prima ședință este gratuită.