Cabinetul individual de avocat Manolache Florentina, asigură consultanță juridică de specialitate, asistență și reprezentare juridică  în fața autorităților/ instituțiilor publice și a instanțelor de judecată în diverse cazuri din domeniul vast al dreptului civil.

Servicii oferite:

1. Consiliere și asistență juridică în fața notarilor publici în vederea semnării antecontractelor, a contractelor de vânzare-cumpărare, a contractelor de donație, a promisiunilor de vanzare-cumparare etc. sau a întocmirii diferitelor procuri, declarații notariale etc.;

2. Asistență și reprezentare juridică în relația cu executorii judecătorești în cadrul procedurilor de executare silită;

3. Asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată în cauze precum:

 • acțiuni având ca și finalitate constatarea nulității relative/absolute a contractelor dar și rezilierea /rezoluțiunea acestora;
 • acțiuni privind răspunderea contractuală sau delictuală;
 • acțiuni privind ocrotirea dreptului de proprietate privată;
 • acțiuni având ca și finalitate dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune sau accesiune;
 • acțiuni de partaj succesoral (constatare calității de moștenitor, a masei succesorale etc);
 • acțiuni de partaj bunuri comune (constatarea calității de proprietar, stabilirea cotelor de contribuție etc.);
 • acțiuni de divorț ;
 • acțiuni privind stabilirea situației juridice a minorilor;
 • acțiuni  în contestarea filiației și în cele privind stabilirea /tăgada paternității;
 • acțiuni privind instituirea curatelei sau numirea unui tutore;
 • ordine de protecție ;
 • acțiuni privind luarea unor măsuri urgente și provizorii (până la soluționarea pe fond a cauzei) pe calea Ordonanței președințiale;
 • acțiuni în vederea recuperării unor sume de bani în temeiul procedurii speciale a ordonanței de plată sau dupa caz, a cererilor de valoare redusă (atunci cand valoarea cererii nu depășeste suma de 10 000 lei la data sesizării instanței);

office@avocat-manolache.ro

Trimite e-mail! In cel mai scurt timp o sa raspundem

0741 599 283

Sună ! Prima ședință este gratuită.