Cabinetul individual de avocat Manolache Florentina, oferă servicii de consultanță specializată, asistență și reprezentare juridică în fața instanțelor de judecată pentru toate tipurile de cazuri din aria dreptului familiei.

Servicii oferite:

 • Consultanță juridică,  redactarea, depunerea și susținerea acțiunilor de divorț;
 • Cereri privind acordarea despăgubirilor/ obținerii unei prestații compensatorii  în situația desfacerii căsătoriei din vina exclusivă a unuia din soți;
 • Redactarea și susținerea tuturor cererilor accesorii cererii de divorț privind stabilirea situației juridice a minorilor născuți în timpul căsătoriei;
 • Redactarea și susținerea  cererilor privind stabilirea pensiei de întreținere în favoarea copilului minor/major dacă acesta se află în continuarea studiilor sau după caz, majorarea/diminuarea/sistarea pensiei de întreținere stabilită inițial;
 • Redactarea și susținerea cererilor privind stabilirea autorității părintești (exercitarea autorității părintești exclusiv de către un părinte/exercitarea autorității părintești în comun de către ambii părinți), domiciliu minor, pensie de întreținere precum și stabilirea unui program de vizitare în vederea menținerii legăturilor personale cu minorul nascut din afara casatoriei;
 • Cereri privind suplinirea acordului parental pentru obținerea pașaportului minorului în vederea deplasării acestuia în afara țării în situația în care celălalt părinte refuza nejustificat să își dea consimțământul în acest sens;
 • Cereri privind luarea unor măsuri urgente și provizorii utilizând procedura Ordonanței președințiale;
 • Redactarea și susținerea acțiunilor privind stabilirea sau tăgada paternității copilului din căsătorie sau din afara casătoriei;
 • Acțiuni în stabilire maternității și acțiuni în contestarea filiației;
 • Cereri de instituire a curatelei sau de numire a unui tutore ;
 • Cereri având ca și scop protecția victimelor violenței (violență verbal/ fizica/psihica/economica/sociala/spirituala) în familie
 • Redactarea și susținerea cererilor de partaj  successoral sau bunuri comune
 • Asistența și reprezentarea clientilor în fața executorilor judecătorești în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătorești obținute

office@avocat-manolache.ro

Trimite e-mail! In cel mai scurt timp o sa raspundem

0741 599 283

Sună ! Prima ședință este gratuită.